مرکز آموزش
دوره درخشش یک کسب و کار
15,260,000 تومان
سمینار مدیران هوشمند 2023
رایگان
دوره سیستم سازی هدفمند
5,700,000 تومان
کلاس اصول و فنون مذاکره
3,000,000 تومان
وبینار افزایش فروش در 10 دقیقه
رایگان
دوره افزایش فروش
12,750,000 تومان
کلاس بازاریابی بیمه
3,000,000 تومان
دوره سبقت از رقیب سرسخت
8,350,000 تومان
دوره VIP (بیمه)
12,750,000 تومان
وبینار مرگ خاموش بیزینس
رایگان
ورکشاپ بیزینس پلن
810,000 تومان
دوره استخدام موفق
1,260,000 تومان
وبینار آرامش پس فروش
رایگان
دوره نماینده موفق
1,260,000 تومان
وبینار پیشرفت آرام و پیوسته
رایگان
ورکشاپ دیجیتال مارکتینگ
570,000 تومان
کلاس افزایش فروش در بیمه
3,000,000 تومان
سمینار توسعه بی وقفه
رایگان
وبینار شخصیت شناسی ویژه استخدام
رایگان
وبینار شخصیت شناسی ویژه فروش
رایگان
وبینار لوگویی که خودش میفروشد !
رایگان
دوره مذاکره موفق
12,750,000 تومان
سمینار برند شماره 1 باش
رایگان
وبینار خسته نباشید همکار
رایگان
کلاس پرسونال برندینگ
3,000,000 تومان
وبینار رقیب سرسخت
رایگان
ورکشاپ طراحی لوگو
320,000 تومان
وبینار توسعه بدون سرمایه
رایگان
وبینار تبدیل مشتری ناراضی به راضی
رایگان
وبینار سم بیزینس (2)
رایگان
وبینار سم بیزینس (1)
رایگان
ورکشاپ طراحی سایت
420,000 تومان
موارد قدیمی تر به طور خودکار حذف میشوند